Kultur

Kulturen har en särskild plats här i Marsfjällen. Här finns Fatmomakke kyrkby anno 1700-tal, Paulssons stuga i Marsliden, Norgefaragården i Klimpfjäll och inte minst Ricklundgården. Konstnärsparet Ricklund exceptionella byggnad i syd europeiskstil med en unik samling av över 500 målningar att beskåda.