Miljöarbete

Fiskecentrums Saxnäs verksamhet är beroende av friska ekosystem. Vi strävar efter att kunna bedriva en hållbar turismverksamhet och har ett nära samarbete med Länsstyrelsen, ortsbefolkning, samebyar och andra aktörer. Fiskecentrum Saxnäs vill ha friska vatten, rikt djur- och växtliv samt ett gott samvete.

Vi stödjer:
- Öringsakademien
- Save the Baltic salmon
- Älvräddarna